Chapter 24 Where are you? – time description / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu

Tutaj – w miejscu gdzie ja jestem (here – in a place where I am) Tutaj jest twój kubek. Tutaj jest lekcja.            Proszę przyjdź tutaj. (Please, come here.) Tam  – inne miejsce, nie tutaj (There – other place, not here) Tam jest książka.                        Tam są pieniądze.  Ja idę tam.   (I am going there.)                    Wszędzie   –Continue reading “Chapter 24 Where are you? – time description / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu”

Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?

Dzisiejszy temat to “Którego jest spotkanie?” Kiedy rozmawiamy o planach i harmonogramie, w których musimy ustalić dokładną datę. To forma zapisu daty się zmienia.  (When we talk about plans and a schedule where we need to set an exact date. The form of writing the date changes.) Do poprawnego zapisu daty używamy dopełniacza.  (We useContinue reading “Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?”