Chapter 14 – part 3, substantive pronouns, genitive case / Rozdział 14 – część 3,zaimki osobowe, dopełniacz

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o zaimkach osobowych w dopełniaczu. (Today’s lesson is about substantive pronoun in genitive case.) Zaimki osobowe pełnią rolę rzeczownika. W formie Mianownika to: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Te zaimki osobowe już znamy. Dzisiaj poznamy je w formie dopełniacza. (Personal pronouns act as a noun. In nominativeContinue reading “Chapter 14 – part 3, substantive pronouns, genitive case / Rozdział 14 – część 3,zaimki osobowe, dopełniacz”

Chapter 14 – part 2, to get to …; to get on … / dostać się do … ; dostać się na …

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest na temat polskiego wyrażenia “dostać się na …” i “dostać się do …” Dostać się do – to znaczy dostać się na miejsce w budynku, w środku budynku. Wyjątkiem jest miasto. Dostać się do miasta. Dostać się na – to znaczy dostać się na miejsce, które ma formę platformy, miejsce jestContinue reading “Chapter 14 – part 2, to get to …; to get on … / dostać się do … ; dostać się na …”