Rozdział 14 – część 1 – Czasownik “dostać” i “dostawać” / part 1 – Verb “to get”

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary. Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy czasownik dostać i dostawać. (Today we will learn verb “to get”) Co to znaczy dostać? (What does it mean “to get” ?) znaleźć,Continue reading “Rozdział 14 – część 1 – Czasownik “dostać” i “dostawać” / part 1 – Verb “to get””