Chapter 3 – Part 1, Adjectives: masculine gender / Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim.

(adjectives in masculine.)

Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y

(The adjective in masculine has and ending -y.)

Na przykład:

(for example)

dobry

(good)

zły

(bad)

ładny

(nice)

Samochód jest czerwony. The car is red.

Również może mieć końcówkę -i, wtedy kiedy przed ostatnia litera to K, G

(Also can have en ending -i, when before last letter is k,g)

długi

(long)

krótki

(short)

brzydki

(ugly)

Pytajnik – Jaki? – pytajnik w rodzaju męskim

(The question word – Jaki? – masculine adjectives)

pytajnik używamy kiedy chcemy o coś zapytać. Tutaj pytamy o rzecz, na przykład wygląd, funkcję, jakość ….

(The question word use when we want to ask about something. Here we ask about the thing, for example: shape, appearance, function, quality … .)

Na przykład:

(for example)

Jaki jest ten samochód? To jest piękny samochód.

(What is the car like? This is a beautiful car.)

Jaki jest ten telewizor? To jest wspaniały telewizor.

(What is the TV like? This is a wonderful TV.)

Jaki jest ten stół? To jest straszny stół.

(What is this table like? This is a terrible table.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: