Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator.

Cześć!

Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim.

Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y

Na przykład:

dobry

zły

ładny

Samochód jest czerwony.

Również może mieć końcówkę -i, wtedy kiedy przed ostatnia litera to K, G

długi

krótki

brzydki

Pytajnik – Jaki? – pytajnik do rodzaju męskiego

pytajnik używamy kiedy chcemy o coś zapytać. Tutaj pytamy o rzecz, na przykład wygląd, funkcję, jakość ….

Na przykład:

Jaki jest ten samochód?

Ten samochód jest dobry.

Jaki jest ten telewizor?

Ten telewizor jest zły.

Jaki jest ten telefon?

Ten telefon jest brzydki.

Here you have an example of the worksheets. The book is coming soon. If you want more about the chapter 3 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: