Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator.

Cześć!

Dzisiaj poznamy rzeczowniki w rodzaju męski, żeńskim, nijakim.

Rodzaj męski, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów spółgłoski.

Spółgłoski – dźwięk wytworzony przez narząd mowy

          b, c, ć, cz, d, dz, dź, dż, f, g, h, ch, j, k, l, ł,           m, n, ń, p, r, s, ś, sz, t, w, z, ź, ż, rz

Rodzajnik – TEN

Rodzajnik pokazuje nam, że rzeczownik jest w liczbie pojedynczej. Stosujemy, kiedy wskazujemy lub mówimy o konkretnej rzeczy, osobie itd.

Np. To jest ten telefon, który chcę kupić. – wskazuję palcem lub słowem dokładnie na obiekt, o którym mówię!

Dom jest brzydki.

Na przykład:

Ten samochód

Ten telewizore

Ten moment

ten czas

wyjątki:

ten mężczyzna

ten kolega

ten tata

Rodzaj żeński, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów literę -A.

Rodzajnik – TA

Na przykład:

Ta lampa

Ta książka

Ta pogoda

wyjątki:

ta rzecz

ta jesień

Rodzaj nijaki, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów literę -O. Czasami jest samogłoska -E lub -um

Rodzajnik To

na przykład:

to radio

to łóżko

to biurko

wyjątki:

To muzeum

to sanktuarium

to imię

to słońce

Here you have an example of the worksheets. The book is coming soon. Subscribe me to get some preliminary worksheets.

If you want more about the chapter 2 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: